CAD/CAM skeletové náhrady

Zhotovujeme je z titanu nebo chromkobaltu