Reklamační řád Dentix

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů


1. Pokud přijmeme zakázku bez výhrad, plně za ni zodpovídáme a jakékoli reklamace, úpravy a přání lékaře nebo pacienta řešíme neodkladně.

2. Na jednotlivé výrobky se vztahuje záruční doba v délce:

a) Provizorní náhrady a opravy zubních náhrad zhotovených v JS Lab - 6 měsíců

b) Snímatelné a fixní zubní náhrady - 2 roky

c) Celozirkonové solo korunky - 5 let

Záruka začíná běžet dnem dodání výrobku.

3. Pokud máme pochybnosti o přesnosti podkladů k zakázce, zapíšeme je do komentáře k zakázce v aplikaci MyDentLab.

4. Na změnu příslušné barvy, která vyžaduje kompletní zhotovení nového produktu, se bod 1. nevztahuje. V tomto případě fakturujeme příplatek 50% z ceny produktu.

5. Máme právo individuálně upravovat délku záruční doby. V závislosti na indikaci a souvislostech, které mohou znamenat riziko poškození výrobku (např. bruxismus, absence antagonistů, absence opěrných zón v dutině ústní, apod.). Změnu záruční doby v těchto případech zapíšeme do aplikace MyDentLab před realizací zakázky.