Partner Dentix nebo JS Lab

Většina z vás se může stát partnerem na základě smlouvy o spolupráci, kterou si můžete stáhnout zde:

Součástí smlouvy bude nájemní smlouva, kterou si můžete stáhnout zde:

A příloha nájemní smlouvy je zde:


Výhody partnerství:

  • Zaručený minimální čistý příjem:  20 000,- /bez ohledu na případnou nemoc, očr, nebo naplánované volno/

  • Odstupné: 50 000,-  Smluvní odstupné, které firma musí vyplatit, když jednostraně vypoví tuto smlouvu.


Co to konkrétně znamená:

Nový zákon podle kterého se řídíme je zde:

  • Zubní technik, který podniká, musí mít ještě navíc, kromě živnostenského listu, "Registraci nestátního zdravotnického zařízení". Tu uděluje v našem případě Magistrát města Brna, odbor zdravotnictví. 
  • Zřízení živnostenského listu a Registraci nestátního zdravotnického zařízení zařídíme. Všechny náklady zaplatí firma. 
  • Nebudete nikdy podávat daňové přiznání, i od této povinnosti je nová paušální daň zproštěna. 

Co zařídíte vy:

  1. Vyplníte žádost o registraci nestátního zdrav.zařízení a vyřídíte si výpis z rejstříku trestů.
  2. Zřídíte si podnikatelský účet. /Doporučuji Fio banku, ale je to čistě na vás/
  3. Nastavíte trvalý příkaz k platbě paušální dani ve výši 5 456,-  /na Finanční úřad/
  4. Nastavíte trvalý příkaz za pronájem pracovního místa a mikromotoru ve výši 1000,- /Na JS Dent/
  5. Nastavíte trvalý příkaz za komerční pojištění nemoci ve výši cca 500 Kč. /na komerční pojištovnu/


Reálný příklad:

Partner bude mít dvě smlouvy se dvěma firmami. Například JS Dent a Dentix. Všechny finanční záruky a závazky bude obsahovat jenom jedna smlouva, například s firmou JS Dent. /smlouva ke stažení na začátku této stránky/.  Smlouvy s dalšími firmami budou bez jakýchkoli závazků. Fakturace bude v průběhu roku probíhat na 2 až 5 firem, podle konkrétních zákazníků. Na ostatní firmy není nutné dělat další smlouvy, ale můžeme je udělat také. Podle toho, pro které zákazníky budete nejčastěji zhotovovat zakázky. 

Konkrétní příklad: Vaše odměna, která odpovídá hrubé mzdě zaměstnance, bude například  55 450,-

Fakturace na JS Dent:  35 450,-
Fakturace na Dentix: 16 000,-
Fakturace na JS Depo: 11 000,-

Součástí faktur bude vždy příloha "Výkaz práce" z aplikace MyDentLab. Ke každé faktuře pro různé firmy bude vždy konkrétní Výkaz práce, vždy podle toho, pro kterou firmu budete práce zhotovovat.

OČR, nemoc, naplánované volno

Každý pracovní den = 1 350,- navíc k fakturaci
Celý měsíc: = 27 000,- minimální fakturace jedné firmě na základě smlouvy 


Všechny podklady a smlouvy pro nás připravil a za právně správné řešení odpovídá:

JUDr. Ing. Pavel Fabián - www.fabianpartners.cz